Budowa siedziby – 30 czerwca

Wewnątrz: posadzki zostały wykonane; maszynownia rozpoczęła proces wyposażania technicznego, wstawiono centralę wentylacyjną, wykonawca kontynuuje rozprowadzanie kanałów; otynkowano ścianę pomiędzy halą a budynkiem murowanym; osadzono parapety wewnętrzne; rozpoczęto montaż stolarki otworowej; elektrycy rozpoczęli prace przy mniejszych rozdzielniach.
Na zewnątrz: zakończono prace przy elewacji; dokończono rozprowadzanie drenażu wody opadowej.