Kontakt

Katarzyna Białek
Koordynator Projektu
e‑mail: katarzyna.bialek@bramy-serwis.pl
tel. kom. 536 208 201

Maciej Niparko
Marketing i Promocja
e‑mail: maciej.niparko@bramy-serwis.pl
tel. kom. 534 212 124 

BRAMY – SERWIS

Popowo 57
64-510 Wronki
biuro@bramy-serwis.pl

NIP: 787-198-54-39
REGON: 300545262
wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej: /02203 /2007

konto bankowe:
PKO BP
60 1020 4128 0000 1102 0056 6794

biuro, warsztat, magazyn
Popowo 57
64-510 Wronki

Tel.: +48 517 494 063
biuro@bramy-serwis.pl