Spotkanie informacyjne dla lokalnych mediów

Przeprowadziliśmy spotkanie informacyjne dla lokalnych mediów. Zebranym Gościom przybliżyliśmy Fundusze norweskie i EOG, przedstawiliśmy założenia oraz harmonogram budowy. Operatorem projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.